news-details

Piyasadan haberler

AGYO

Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Şirketin gelirlerinde meydana gelen azalma, Yönetim Kurulu tarafından 10/04/2020 tarihinde alınan ekonomik tedbir kararlarının devamını zorunlu kılmış olup, bu itibarla ve 30/07/2020 tarihli ve 2810 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca;Şirketin faaliyetlerine asgari ve zaruri düzeyde çalışma süresi ile devam edilmesine, bu amaçla yasal şartları taşıyan Şirket personeli için Kısa Çalışma uygulamasına 01/08/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle devam edilmesine;Kısa Çalışma için gerekli yasal şartları taşımayan personelin aylık ücretlerinde 01/08/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle %45 oranında kesinti yapılmasına;01/08/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine;01/08/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle Şirket İcra Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinde %45 oranında kesinti yapılmasına Oybirliği ile karar verilmiştir.

ARSAN

Yeni koronavirüs  (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca daha önce uzatılan süreden başlamak üzere Kısa Çalışma ödeneği desteği alınması süresi 1 ay daha uzatılarak uygulanacaktır.

AVISA

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 124.858.257 TL oldu.  (2019/6 AYLIK: 110.440.447 TL)

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulunun 28/07/2020 tarih ve 48 sayılı toplantısında, Delta Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin kendi talebi üzerine 30/07/2020 tarihi saat 18:00 itibarıyla 2 yıl süre ile geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.       FADE

Sermaye Piyasası Kurulunun 23/07/2020 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, 66.000.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesinin 8'inci maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 18.000.000 TL nominal değerli payları 06/08/2020 tarihinden itibaren 2,40 TL/pay baz fiyat ve "FADE.E" kodu ile Borsa Ana Pazar'da (Grup 1) sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

BOSSA

25.03.2020 tarihinde dahil olunan Kısa Çalışma Uygulamasına 31.07.2020 itibariyle son verilmiş olup, Ağustos başında tam zamanlı çalışmaya geçilmiştir. Kısa Çalışma Uygulamasının sonlandırılması amacıyla ilgili kurumlar bilgilendirilmiştir.

CASA

Şirketçe yürütülen yasal süreçler hakkında KAP'ta yer alan etaylı bildirim

EGCYO

28.05.2020 tarihli KAP açıklamasında şirket Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Genpa Invest GmbH i.G. ("Genpa Invest") arasında; bağlı ortaklık Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ("Doğa Tarım") büyükbaş hayvan besiciliği, damızlık hayvan alım satımı, süt besiciliği ve satışı alanlarındaki faaliyetlerinin yeniden canlandırılması, ve bu yatırımların hayata geçirilebilmesi için gerekli sermaye ve finansmanın sağlanması amacı ile bir ortaklık oluşturmak için iyi niyet anlaşması imzalandığı, anlaşma kapsamında Genpa Invest, konkordato sürecinde olan bağlı ortaklık Doğa Tarım'da hukuki, mali ve teknik inceleme yaptırma, alacaklılar ile ön görüşme yapma ve şirket aktiflerini bağımsız eksperlere değerletme haklarına sahip olduğu ve bu işlemlerin tamamlanması için şirket Genpa Invest'in 60 günlük münhasırlık talebinin uygun bulunduğu kamuoyu ile paylaşılmıştı.Genpa Invest tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin pandemi seyahat kısıtlamaları nedeni ile uzadığı, dolayısı ile kendileri ile mutabık kalınan 60 günlük münhasırlık süresinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılması için şirkete yaptıkları teklif yönetim kurulunca değerlendirilmiş ve sürecin Genpa Invest'e herhangi bir münhasırlık tanımadan devamı uygun görülmüştür.

EKIZ

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 404.539 TL oldu. (2019/6 AYLIK:-2.308.763 TL)

FENER

Takım harcama limiti hakkında KAP'ta yer alan bildirim

FONET

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 11.197.205 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 6.813.136 TL)

HLGYO

Yönetim Kurulunca; "Şirket Yönetim Kurulu Üyesi olan ve Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüten Genel Müdür Yardımcısı Sayın Erdal BEKİN'in, 04.08.2020 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne ve Genel Müdürlük görevine vekaletinin kaldırılmasına,  04.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sayın Bülent KARAN'ın, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK. 363. maddesi gereğince, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere atanmasına ve Şirket Genel Müdürlük görevini asaleten yürütmesine" karar verilmiştir.

MERKO

Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Sn. Ufuk Önçırak istifa dilekçesini Şirkete sunarak 04.08.2020 tarihi itibariyle  sahip olduğu görevlerinden ayrılmıştır.

MGROS

Şirket, 8 adet Migros ve 2 adet Migros Jet formatında toplam 10 satış mağazası Temmuz ayı içerisinde hizmete açılmıştır.31 Temmuz 2020 itibariyle Şirketin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.242 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak üzere toplam 2.284'tür.

PRKAB

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 19.863.157 TL oldu.  (2019/6 AYLIK: 13.920.975 TL)

TSKB

Banka Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AAYB) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi altında temin ettiği 200 milyon ABD Doları tutarındaki "Covid-19'un Ekonomiye Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Yönelik AAYB Kredisi"nin sözleşmesi 30 Temmuz 2020 tarihinde imzalanmıştır.

TSKB

Banka'nın 2020 yılı 6 aylık solo net karı 322.024.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 385.623.000 TL)

YUNSA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi uyarınca Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi olarak Serkan Doğru atanmıştır.

ZOREN

JCR-Eurasia Rating, 30 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla periyodik gözden geçirme sürecinde, "Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ"'nin konsolide yapısını ve "Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarını" yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+ (Trk)''ye olarak teyit etti ve söz konusu notlara ilişkin görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ve görünümleri,  ‘B / Negatif' olarak değerlendirilmiştir.

 

Kaynak (A1 Capital)
Hibya Haber Ajansı