Utopya Turizm'de genel kurul toplantısı

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı.

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket merkez binasında yapılan toplantıda, seçimin ardından toplantı başkanlığına Nejat Recai Dursun, tutanak yazmanlığına Sema Şendil getirildi.

Toplantı başkanı tarafından MKK ve EGKS sistemi
yönetmek üzere Onan Can Çeltik görevlendirildi. Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı
başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar
verildi.

Gündem maddesinde oylanacak olan şirketin Antalya ili Alanya ilçesinde bulunan oteli Utopia World
Hotel'in, ATG Anex Tourism Group bünyesindeki Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş'ye satılması işleminin,
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi kapsamında, önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiği için bu
toplantıda 4. maddeye olumsuz oy kullanıp, muhalefet şerhini tutanağa yazdıran ortakların, 1 TL nominal değerli 1 adet hisse için 3,6212 TL fiyattan hisselerini şirkete geri satarak ayrılma haklarını kullanabilecekleri ve ayrılma hakkı kullanımı süreçleri hususunda bilgilendirme yapıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, şirkete ait
Utopia World Hotel'in ATG Anex Tourism Group bünyesindeki Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş'ye toplamda 35.950.000 Avro tutara satılması işlemi pay sahiplerinin onayına
sunuldu. Konunun oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

Hibya Haber Ajansı

Okunma