news-details

Tat Gıda, kar dağıtmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Yönetim kurulumuzun toplantısında, TFRS'ye uygun olarak ve SPK'nın 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin duyurusu dikkate alınarak enflasyona göre düzeltilmiş olarak hazırlanan finansal tablolara göre 86.244.297 TL net dönem zararı, enflasyona göre düzeltilmemiş VUK kayıtlarına göre ise 25.653.595,65 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek, Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken yüzde 5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 tarihi itibarıyla VUK kayıtlarındaki tutarı sermayenin yüzde 20'lik sınırına ulaştığından 2023 yılı için ayrılmamasına, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş 2023 yılı finansal tablolara göre elde edilen net dönem zararının 86.244.297 TL, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıl zararlarının ise 390.114.400 TL olduğu ve bu suretle söz konusu finansal tablolarda net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığı, enflasyona göre düzeltilmemiş VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 2023 yılında 25.653.595,65 TL tutarında net dağıtılabilir kara ulaşıldığı görülmüş olup buna göre sermaye piyasası mevzuatı ile esas sözleşmenin 19. maddesine ve 20.03.2023 tarihli genel kurulda pay sahipleri tarafından onaylanan şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak, kar dağıtımı yapılmaksızın enflasyona göre düzeltilmemiş VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl karı olan 25.653.595,65 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, TFRS esasına göre hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolarda oluşan cari yıl zararı olan 86.244.297 TL'nin sırasıyla, 38.030.659 TL'lik kısmının yasal yedeklerden, 48.213.638 TL'lik kısmının paylara ilişkin primlerden (emisyon primlerinden) mahsup edilmesi, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 390.114.400 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının ise sırasıyla 84.204.013 TL'lik kısmının paylara ilişkin primlerden (emisyon primlerinden), 305.940.387 TL'lik kısmının sermaye hesabına ilişkin düzeltme farklarından mahsup edilmesi teklifinin ve mahsup gerekçesinin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı