news-details

Sistem Pazarlama ile Dünya93 Dış Ticaret'in Kervan Gıda bünyesinde birleşimi

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 13.11.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Türk Ticaret Kanununun 155. maddesinin 1. fıkrasının a bendi ve 156. maddesi hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi hükümleri uyarınca, yüzde 100 bağlı ortaklıklarımız olan Sistem Pazarlama Anonim Şirketi'nin ve Dünya93 Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin bütün aktif ve pasifleriyle devralınmak suretiyle şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına, birleşme işleminin taraf şirketlerin 30.06.2023 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanununun 147. maddesinde yer alan yönetim kurulu birleşme raporunun hazırlanmamasına, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına, SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından ayrılma hakkının doğmamasına ve birleşme nedeniyle şirketimiz sermayesinin artırılmamasına, Türk Ticaret Kanununun 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının kullanılmamasına, Türk Ticaret Kanununun 151. maddesi gereğince birleşme işleminin genel kurulun onayına sunulmamasına, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve tebliğin öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak SPK'ya onay için başvurulmasına, SPK'dan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, taraflar arasında imzalanacak olan birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmaksızın yönetim kurulunun onayına sunulmasına, gerekli iş ve işlemlerin ifası ile gerekli izinlerin temini hususlarında şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı