news-details

AVOD, pay geri alımı yapacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

''Şirketimizin Borsa İstanbul'da oluşan hisse değerinin şirketin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup, başta halka açık pay sahiplerimiz olmak üzere tüm hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, Türk Ticaret Kanununun 379. maddesi, Sermaye Piyasası Kanununun 22. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında, şirket paylarının Borsa İstanbul'da 1 yıl süreyle geri alım işlemlerinin başlatılmasına,
geri alıma konu edilecek azami pay sayısının 10.000.000 adet azami fon tutarının 40.000.000 TL olarak geri alınmasına, geri alım için ayrılacak fonun, şirketin mevcut kaynaklarından karşılanmasına, yönetim kurulu kararıyla yürütülecek geri alım işleminin ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına, işlemler için şirket yönetiminin yetkilendirilmesine oy birliği karar verilmiştir.''
 

  Hibya Haber Ajansı